en
Publicēts: 24.02.2015

Latvijas iedzīvotāji un uzņēmēji ir apraduši ar eiro naudas zīmju dizainu, un ir starp līderiem eiro zonā informētībā par Eiropas sērijas banknošu dizainu un drošības pazīmēm.

Uzņēmējiem ir dots pietiekami ilgs laiks, lai sagatavotos jaunās banknotes laišanai apgrozībā (jaunie 20 eiro apritē nonāks šā gada 25. novembrī), tomēr Latvijas Banka aicina neatlikt naudas apstrādes iekārtu pielāgošanu uz pēdējo brīdi. Iepriekšējās – 10 eiro nomināla - Eiropas sērijas banknotes ieviešanas laikā tika konstatēti  atsevišķi gadījumi, kad laikus neveiktu priekšdarbu dēļ naudas apstrādes iekārtas nebija pielāgotas jauno banknošu atpazīšanai un uzņēmējiem radās problēmas ar klientu apkalpošanu.

Tāpēc uzņēmēji aicināti laikus sazināties ar šo iekārtu apkalpotājiem par nepieciešamajiem programmatūras atjauninājumiem, bet nepieciešamības gadījumā - ar Latvijas Banku detalizētas informācijas iegūšanai. Latvijas Bankā jaunās 20 eiro banknotes iekārtu testēšanas nolūkos ir pieejamas vēl pirms oficiālās laišanas apgrozībā. Interesentiem, lai iepazītu jaunās 20 eiro banknotes, Latvijas Bankas naudas eksperti ir gatavi piedāvāt arī seminārus.

Var prognozēt, ka ar jaunās 20 eiro banknotes ieviešanu Latvijā neradīsies nozīmīgi sarežģījumi. Sekmīga sadarbība ar uzņēmējiem šajā jomā īstenota arī laikā, kad apgrozībā tika laistas jaunas latu banknotes, un nekādas būtiskas problēmas neradās.

Latvijā izmantotās naudas apstrādes iekārtas (ieskaitot komercbanku naudas apstrādes iekārtas un degvielas, dzērienu, autostāvvietu, biļešu automātus) lielākoties tiek iegādātas Rietumeiropā, līdz ar to nepieciešamie priekšdarbi jaunās 20 eiro banknotes izmantošanai būs jau veikti. Ja būs nepieciešamas izmaiņas, lielākoties tās varēs veikt, pieslēdzoties pie iekārtas ar datoru un veicot programmatūras atjauninājumu.

Savukārt iedzīvotājiem būtiski zināt, ka viņiem nekas speciāli nav jādara – nav jāiet uz bankām un banknotes nav jāmaina. Eiropas sērijas 20 eiro banknotes apgrozībā nonāks pakāpeniski – ar Latvijas Bankas un komercbanku starpniecību. Pirmā izlaiduma banknotes būs apgrozībā kopā ar jaunajām banknotēm un saglabās savu vērtību bez laika ierobežojuma.

Patlaban notiek priekšdarbi citu nominālu otrās sērijas eiro banknošu ieviešanai – tās ir dažādās izstrādes pakāpēs un tiek veikti testēšanas darbi. To laišana apgrozībā plānota pakāpeniski.

Pirmā Eiropas sērijas banknote ar 5 eiro nominālu pie vairāk nekā 332 miljoniem eiro zonas dalībvalstu iedzīvotāju nonāca 2013. gada maijā, bet otrās sērijas 10 eiro banknote – 2014. gada septembrī.

new20-with-specimen 241x130px frontnew20-with-specimen 241x130px back