en
Publicēts: 11.02.2015

Jaunajā Eirosistēmas interneta vietnē "Mūsu statistika" (https://www.euro-area-statistics.org/?lg=lv), kuras mērķis ir nodrošināt labāku statistikas izpratni un plašāku tās izmantošanu, viegli uztveramā veidā tiek publiskoti atsevišķi eiro zonas un valstu statistiskie dati, ko sagatavojusi Eiropas Centrālā banka un Eirosistēmas nacionālās centrālās bankas, tostarp Latvijas Banka. Dati pieejami latviešu, angļu un citās oficiālajās ES valodās.

Latvijas Banka sagatavo plašāku statistikas klāstu (sk. infografiku) un datus publicē savā interneta vietnē sadaļā "Statistika" – gan datubāzē INTS, gan datu tabulās, kas atrodamas apakšsadaļā "Galvenie rādītāji".

Latvijas Banka pilda vairākus uzdevumus, kas ir nozīmīgi tautsaimniecības un finanšu sistēmas funkcionēšanai, un viens no nozīmīgākajiem ir maksājumu bilances un finanšu statistikas apkopošana. Latvijas Banka apkopo monetāro un finanšu statistiku, banknošu statistiku, maksājumu un maksājumu sistēmu statistiku, finanšu stabilitātes statistiku, maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances statistiku un aktīvi iesaistās statistisko datu apkopošanā Eiropas līmenī."