en
Publicēts: 13.01.2015

Pašlaik, 2015. gada janvāra vidū, ir redzams, ka ģeopolitiskā situācija un globālajā ekonomikā notiekošie procesi, visticamāk, vēl vairāk palēninās Latvijas tautsaimniecības izaugsmi šogad, un tā varētu būt 2% un nesasniegt iepriekš prognozētos 2.7%.

Latvijas Bankas operatīvās prognozes pārskatītas, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, kas joprojām neuzlabojas un ļoti negatīvi ietekmē reģiona, t.sk. Latvijas, tautsaimniecību. Pēdējo mēnešu laikā būtiski pasliktinājušās Krievijas tautsaimniecības perspektīvas, kas atstās tālāku negatīvu ietekmi arī uz Latvijas tautsaimniecību, gan mazinot pieprasījumu pēc Latvijā saražotajām precēm un pakalpojumiem, gan netieši - mazinot arī pārējo Latvijas tirdzniecības partneru (sevišķi Baltijas un Skandināvijas valstu) izaugsmes tempus. Turklāt ekonomisko izaugsmi Latvijā turpinās negatīvi ietekmēt arī vairāki citi faktori, piemēram, eiro zonas valstu vājāka nekā iepriekš prognozēts izaugsme, vājā kreditēšana, konfidences efekti u.c.

Ir arī augšupvērsti riski - iespējamie pozitīvie efekti saistībā ar AS "KVV Liepājas metalurgs" darbības atsākšanos un zemo naftas cenu pozitīvā ietekme uz Latvijas un visas eiro zonas ekonomiku.

Ņemot vērā jaunāko globālo naftas cenu dinamiku, Latvijas Bankas operatīvās janvāra inflācijas prognozes 2015. gadam tiek samazinātas līdz 0.9% (decembrī prognozēto 1.4% vietā).

Vairāk - www.makroekonomika.lv