en


"Latvijas Maksājumu Bilance (Pamatrādītāji)" (ISSN 1407-8058) iznāk reizi mēnesī latviešu un angļu valodā. Šajā izdevumā tiek publicēti Latvijas maksājumu bilances pamatrādītāji ar mērķi sniegt informāciju operatīvas monetārās politikas īstenošanai un vispārēju priekšstatu par tendencēm naudas tirgū.

Mēneša maksājumu bilances pamatrādītāji tiek sagatavoti un publicēti atbilstoši Eiropas Centrālās bankas ieteiktajiem termiņiem (30 darbadienu laikā pēc pārskata mēneša beigām).
Sākot ar 2007. gada 1. numuru, izdevums pieejams tikai elektroniskā veidā.

Sākot ar 2009. gada 15. jūniju Latvijas maksājumu bilances pamatrādītāji (mēneša dati) ir integrēti Latvijas maksājumu bilances statistikas datu bāzē.

2008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Biļetens Adobe PDF formātā)

2007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Biļetens Adobe PDF formātā)

2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Biļetens Adobe PDF formātā)

2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Biļetens Adobe PDF formātā)

2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Biļetens Adobe PDF formātā)

2003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Biļetens Adobe PDF formātā)

2002

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Biļetens Adobe PDF formātā)

2001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(Biļetens Adobe PDF formātā)

Kontaktpersonas par mēneša biļetenā "Latvijas Maksājumu Bilance (Pamatrādītāji)" iekļautajiem datiem:

Aigars Kalniņš
Tālrunis: 6702 2714

 

Daiga Gaigala-Ližbovska
Tālrunis: 6702 2580