en
Biļetens "Latvijas Maksājumu Bilance" (ISSN 1407-0642) iznāk reizi ceturksnī (ceturtajā mēnesī pēc pārskata perioda beigām) latviešu un angļu valodā. Valsts maksājumu bilance šajā biļetenā publicēta atbilstoši Starptautiskā Valūtas fonda "Maksājumu bilances rokasgrāmatas" 5. izdevuma standartshēmai un sniedz pilnīgu priekšstatu par ekonomiskajiem darījumiem starp Latvijas rezidentiem un pārējo pasauli (nerezidentiem). Izdevumā publicēti arī lata efektīvie kursi, Latvijas starptautisko investīciju bilance, Latvijas ārējā parāda dati un ārvalstu tiešo investīciju dati darbības veidu un valstu dalījumā.

Sākot ar 2009. gada 1. numuru, izdevums pieejams tikai elektroniskā veidā.

2009

1/2009 (pdf 1,35 MB)
2/2009 (pdf 1,35 MB)
3/2009 (pdf 1,44 MB)
4/2009 (pdf 1,47 MB)

2008

1/2008 (Dokuments PDF formātā 1,27 MB)
2/2008 (Dokuments PDF formātā 1,40 MB)
3/2008 (Dokuments PDF formātā 1,45 MB)
4/2008 (Dokuments PDF formātā 1,43 MB)

2007

1/2007 (pdf 2,65 MB)
2/2007 (pdf 1,32 MB)
3/2007 (pdf 1,57 MB)
4/2007 (pdf 1,44 MB)

2006

1/2006 (pdf 1,47 MB)
2/2006 (pdf 1,50 MB)
3/2006 (pdf 1,24 MB)
4/2006 (pdf 1,61 MB)

2005

1/2005 (pdf 1,75 MB)
2/2005 (pdf 1,21 MB)
3/2005 (pdf 1,66 MB)
4/2005 (pdf 1,73 MB)

2004

1/2004 (pdf 1,18 MB)
2/2004 (pdf 1,52 MB)
3/2004 (pdf 1,25 MB)
4/2004 (pdf 1,34 MB)

2003

1/2003 (pdf 1,13 MB)
2/2003 (pdf 1,21 MB)
3/2003 (pdf 1,46 MB)
4/2003 (pdf 873 KB)

2002

1/2002 (pdf 1,52 MB)
2/2002 (pdf 1,45 MB)
3/2002 (pdf 1,86 MB)
4/2002 (pdf 1,22 MB)

2001

1/2001 (pdf 722 KB)
2/2001 (pdf 583 KB)
3/2001 (pdf 534 KB)
4/2001 (pdf 526 KB)

2000

1/2000 (pdf 542 KB)
2/2000 (pdf 443 KB)
3/2000 (pdf 752 KB)
4/2000 (pdf 835 KB)


Latvijas maksājumu bilance, Latvijas starptautisko investīciju bilance,
Lata efektīvie kursi, Latvijas ārējais parāds, Latvijas tiešās investīcijas ārvalstīs un Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā
(Latvijas maksājumu bilances datu bāze)

Kontaktpersonas par ceturkšņa biļetenā "Latvijas Maksājumu Bilance" iekļautajiem datiem:

Aigars Kalniņš
Tālrunis: 6702 2714

Daiga Gaigala-Ližbovska
Tālrunis: 6702 2580