en
Publicēts: 01.01.2013

Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča ievadreferāts