Publicēts: 03.02.2023.

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 1. februārī pieņēma lēmumu anulēt LatCard AS ierakstu elektroniskās naudas iestāžu reģistrā.

Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz LatCard AS iesniegumu ar lūgumu anulēt tās reģistrāciju elektroniskās naudas iestāžu reģistrā.

LatCard AS nav saistību pret klientiem – elektroniskās naudas turētājiem.

Lēmums par ieraksta elektroniskās naudas iestāžu reģistrā anulēšanu stājas spēkā ar dienu, kad tas paziņots LatCard AS.

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja darbu sāka 2023. gada janvārī līdz ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas integrāciju Latvijas Bankā. Uzraudzības komiteja īsteno finanšu tirgus un Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības stratēģiju, izsniedz, aptur un anulē speciālās atļaujas (licences) darbībai finanšu tirgū un pilda citus ar finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības uzraudzību saistītus uzdevumus, kas noteikti uzraudzības komitejas nolikumā.