Publicēts: 02.02.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 2. februārī

Latvijas Banka izsludina otro Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu. Tā mērķis ir sekmēt Latvijas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi un izvērtēt Latvijas integrācijas Eiropas Savienībā iespējamās sekas dažādās tautsaimniecības jomās.

"Gribam turpināt veiksmīgi uzsākto konkursu, veicinot finanšu un ekonomiska rakstura pētījumus par aktuālām tēmām. Uz konkursu aicinām arī, lai atbalstītu pamatīgas analīzes un pētniecības praksi. Lai arī paši vairāk justos ekonomiskās domas dialogā," teica Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs.

Konkursa darbam tiek piedāvātas vairākas tēmas, tostarp Baltijas valstu konkurētspējas novērtējums, salīdzinot ar esošajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, Baltijas valstu ekonomiskās attīstības kopš 90. gadu sākuma salīdzinošā analīze, iestāšanās Eiropas Savienībā ietekme uz esošo dalībvalstu ekonomisko attīstību, Māstrihtas nominālo konverģences kritēriju izpildes iespējas Latvijā un citas. Pilns tēmu saraksts, kā arī darbam izvirzītās prasības un citi nosacījumi atrodami konkursa nolikumā Latvijas Bankas interneta lapas www.bank.lv sadaļā "Paziņojumi, jaunumi".

Konkursa darbi studentiem jāiesniedz Latvijas Bankā no 2004. gada 3. maija līdz 31. maijam, un Latvijas Bankas izveidota žūrijas komisija tos izvērtēs līdz 21. jūnijam. Konkursa uzvarētājiem paredzēts piešķirt sešas godalgas, pirmās vietas ieguvējam - tūkstoš latu.

Pirmais konkurss 2003.gadā bija sekmīgs un jau toreiz teicām studentiem un sabiedrībai, ka tas kļūs par tradīciju. Atgādinājumam - tajā Latvijas Banka prēmēja septiņus pētījumus - par sagaidāmo nodokļu politikas izmaiņu ietekmi uz Latvijas ekonomiku, ārējās tirdzniecības iespējām, darbaspēka tirgus, kā arī lauksaimniecības zemes tirgus attīstību. Pirmo vietu par darbu "Latvijas reālās konverģences ar Eiropas Savienības valstīm perspektīvas" ieguva Alda Ozola, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes maģistra programmas studente.