Publicēts: 04.11.2004. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2004. gada 4. novembrī

Šī gada oktobrī notika kārtējā Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) misijas vizīte Latvijā, kuras ietvaros tika vērtēta Latvijas makroekonomiskā attīstība - fiskālā, monetārā politika un finanšu sektora attīstība. SVF šajās dienās publisko memorandu par misijas darba rezultātiem, kura oriģināls ievietots arī Latvijas Bankas interneta lapā.

Memorandā SVF pauž atbalstu Latvijas izstrādātajam eiro ieviešanas plānam, kā arī uzskata, ka lata piesaiste eiro 2005. gada sākumā ilgtermiņā līdzēs vienādot Latvijas inflāciju ar vidējo līmeni eiro zonā. Memorandā arī, balstoties uz Latvijas ārējās konkurētspējas un eksporta  pieauguma rādītājiem, secināts, ka valūtas kursa līmenis, pēc kura lats tiks piesaistīts eiro, atbilst Latvijas ekonomikas vajadzībām.

Memoranda kopsavilkumā atzīmēta straujā Latvijas ekonomikas izaugsme un arī  nepieciešamība ierobežot makroekonomiskos riskus, lai saglabātu šādu izaugsmi un ieviestu eiro paredzētajā laikā. Kontekstā ar augošo inflāciju un tekošā konta deficītu ir minēta nepieciešamība mazināt augošo pieprasījumu. Makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšanā  fiksēta valūtas kursa apstākļos SVF izšķirošu nozīmi redz stingrai fiskālajai jeb budžeta politikai. Fiskālās politikas loma vēl jo svarīgāka apstākļos, kad (2005. gadā) paredzama liela ES līdzekļu ieplūde un ļoti strauji aug kreditēšana.

Tieši tāpat memorandā atzīmēti kā finanšu sektora labie rādītāji, tā riski - tie saistīti ar ārkārtīgi straujo kredītu pieaugumu, banku sektora atkarību no nekustamā īpašuma tirgus un netiešo valūtas risku, izsniedzot lielu daļu kredītu ārvalstu valūtās. SVF iesaka Latvijai turpināt pasākumus, kas vērst uz pieprasījuma samazināšanu saistībā ar banku sektoru.

Latvija ir SVF dalībvalsts kopš 1992. gada 19. maija, un kopš 2003. gada 20. marta Latvijas Banka ir vadošā institūcija Latvijas sadarbībā ar SVF.

Starptautiskais Valūtas fonds (http://www.imf.org) ir starptautiska organizācija, kas dibināta 1944. gada jūlijā Bretonvudā (Bretton Woods) ar mērķi veicināt starptautisko monetāro sadarbību, valūtas kursu stabilitāti, valstu ekonomisko izaugsmi un nodarbinātības pieaugumu un nodrošināt īslaicīgu finansiālu palīdzību, ja kādai dalībvalstij radusies nepieciešamība risināt ar maksājumu bilanci saistītas problēmas. Patlaban SVF ir 184 dalībvalstis.

Kā zināms, saskaņā ar valdības apstiprināto plānu Latvijas Banka pārsaistīs latu no SDR valūtu groza pie eiro 2005. gada 1. janvārī pēc iepriekšējās darba dienas (2004. gada 30. decembra) Eiropas Centrālās bankas (ECB) fiksētā tirgus kursa, lata un eiro attiecību izrēķinot pēc SDR kursu formulas - līdzīgi, kā tas notiek ik dienas.