Publicēts: 24.01.2005. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2005. gada 24. janvārī

Latvijas Banka izsludina ikgadējo Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu. Tā mērķis ir veicināt topošo tautsaimniecības speciālistu pievēršanos ekonomiskajai analīzei, rosinot interesi par aktuālu finanšu un ekonomikas tēmu pētniecību. Konkursa darbos studenti aicināti izvērtēt Latvijas makroekonomisko attīstību un integrācijas ES ietekmi uz dažādām valsts tautsaimniecības jomām.

Konkursā tiek piedāvātas vairākas tēmas, tostarp valūtas kursa pārmaiņas un to ietekme uz inflāciju Latvijā, Māstrihtas nominālo konverģences kritēriju izpildes iespēju Latvijā novērtējums, Latvijas nekustamo īpašumu tirgus attīstības tendences, veicinošie un traucējošie faktori plašākai Latvijas iedzīvotāju iesaistei uzņēmējdarbībā un citas. Pilns tēmu saraksts, kā arī darbam izvirzītās prasības un citi nosacījumi atrodami konkursa nolikumā Latvijas Bankas interneta lapas www.bank.lv sadaļā "Paziņojumi, jaunumi".

Konkursa darbi studentiem jāiesniedz Latvijas Bankā no 2005. gada 2. maija līdz 27. maijam, un Latvijas Bankas izveidota žūrijas komisija tos izvērtēs līdz 20. jūnijam. Konkursa uzvarētājiem paredzēts piešķirt sešas godalgas, pirmās vietas ieguvējam - tūkstoš latu.

Šis būs trešais Latvijas Bankas organizēts studentu zinātnisko darbu konkurss.

Pirmie konkursi noritējuši sekmīgi - abos Latvijas Banka prēmēja septiņus pētījumus. 2003. gadā pirmo vietu par darbu "Latvijas reālās konverģences ar Eiropas Savienības valstīm perspektīvas" ieguva Alda Ozola, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes maģistra programmas studente. 2004. gadā konkursā uzvarēja Rīgas Ekonomikas augstskolas studenti Inna Kuzmina un Aleksandrs Lobakovs ar darbu "Nozaru produktivitātes rādītāju ietekme uz inflāciju un valūtas kursu: "Balassa-Samuelsona" efekta novērtēšana Latvijā".