Publicēts: 20.06.2005. Aktualizēts: 13.01.2011.
2005. gada 20. jūnijā

 

Latvijas Banka apkopojusi ikgadējā Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursa rezultātus un šodien sveica konkursa laureātus. Konkursa komisija par prēmējamiem atzina trīs darbus no 13 iesniegtajiem, piešķirot divas trešās vietas un vienu otro vietu. Pirmā vieta šogad netika piešķirta.

Konkursa komisijas lēmums publicēts Latvijas Bankas interneta lapā. Nolemts piešķirt:

Otro vietu un naudas prēmiju Ls 500 Līgai Korņenkovai un Viktorijai Spuriņai, Rīgas Ekonomikas augstskolas studentēm, par darbu "What can go wrong on the way to the EMU" ("Potenciālie šķēršļi ceļā uz iestāšanos Ekonomikas un monetārajā savienībā").

Divas trešās vietas un naudas prēmijas Ls 300 katru.

Guntaram Baļčūnam, Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes Finanšu institūta maģistra programmas studentam, par darbu "Latvijas nekustamā īpašuma tirgus attīstības tendences",

Jurim Borzovam un Kārlim Brilam, Rīgas Ekonomikas augstskolas studentiem, par darbu "Start-up capital attraction for innovative ventures in Latvia" ("Sākumkapitāla piesaistīšana inovatīviem projektiem Latvijā")

Jau trešo gadu notiekošā konkursa mērķis ir veicināt topošo tautsaimniecības speciālistu pievēršanos ekonomiskās analīzes darbam – rosinot interesi par aktuālu finanšu un ekonomikas tēmu pētniecību, tostarp Latvijas makroekonomiskās attīstības un integrācijas ES ietekmes vērtējumu uz dažādām valsts tautsaimniecības jomām.

Konkursa uzvarētājus sveica Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, pasniedzot Latvijas Bankas izdoto piemiņas monētu "Laika monēta", kura šopavasar sabiedrības aptaujā atzīta par Gada monētu 2004. (Laureātu apbalvošana fotoattēlos aplūkojama Latvijas Bankas interneta lapas sadaļā „Paziņojumi, jaunumi”).

Konkursanti bija iesnieguši darbus par dažādām piedāvātajām tēmām, tostarp valūtas kursa pārmaiņas un to ietekme uz inflāciju Latvijā, Māstrihtas nominālo konverģences kritēriju izpildes iespēju Latvijā novērtējums, Latvijas nekustamo īpašumu tirgus attīstības tendences, veicinošie un traucējošie faktori plašākai Latvijas iedzīvotāju iesaistei uzņēmējdarbībā un citām.