Publicēts: 03.02.2006. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2006. gada 3. februārī

Latvijas Banka izsludina ikgadējo Latvijas augstskolu studentu zinātnisko darbu konkursu. Tā mērķis ir veicināt topošo tautsaimniecības speciālistu pievēršanos ekonomiskajai analīzei, rosinot interesi par aktuālu finanšu un ekonomikas tēmu pētniecību. Konkursa darbos studenti aicināti apzināt un analizēt Latvijas makroekonomiskās problēmas un izvērtēt integrācijas ES ietekmi uz dažādām valsts tautsaimniecības jomām.

Konkursā tiek piedāvātas vairākas tēmas, tostarp kreditēšanas ietekme uz Latvijas tautsaimniecību, Latvijas tekošā konta deficīta pieļaujamā lieluma novērtējums, ilgtspējīgas makroekonomiskās attīstības priekšnosacījumi Latvijā, līdzsvara cena Latvijas nekustamā īpašuma tirgū patlaban un tās nākotnes attīstības perspektīvas. Pilns tēmu saraksts, kā arī darbam izvirzītās prasības un citi nosacījumi atrodami konkursa nolikumā.

Konkursa darbi studentiem jāiesniedz Latvijas Bankā no 2006. gada 2. maija līdz 26. maijam, un rezultāti tiks publiskoti 2006. gada 19. jūnijā Latvijas Bankas interneta lapā. Konkursa uzvarētājiem paredzēts piešķirt sešas godalgas, pirmās vietas ieguvējam - tūkstoš latu.

Latvijas Bankas organizēto studentu zinātnisko darbu konkursu laureātu vidū bijuši Latvijas Universitātes, Rīgas Ekonomikas augstskolas, Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes un Banku augstskolas studenti.