Publicēts: 05.06.2006. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2006. gada 5. jūnijā

Klajā laists Latvijas Bankas biļetena "AVERSS un REVERSS" kārtējais - 2006. gada 2. numurs. Tajā tiek apskatīts viens no centrālās bankas monetārās politikas instrumentiem - rezervju prasības. Mainot obligāto rezervju prasības, iespējams sadārdzināt rezervju bāzē ietilpstošos piesaistītos resursus, kas netiešā veidā ietekmē arī banku izsniegto kredītu likmes. Kopš 2004. gada būtiski pieaugušie makroekonomiskās attīstības riski likuši Latvijas Bankai spert nepopulārus soļus kreditēšanas ierobežošanā, tai skaitā pakāpeniski palielināt rezervju normu, kā arī paplašināt rezervju bāzi. To, kā darbojas šis monetārās politikas instruments un kāda ir tā piemērošanas vēsture Latvijā, skaidro Latvijas Bankas Finanšu tirgus analīzes daļas vecākais ekonomists Armands Pogulis.

Straujā kreditēšanas izaugsme Latvijā palielina makroekonomiskos riskus, jo tik straujš banku izsniegto kredītu kāpums nav savienojams ar inflācijas un maksājumu bilances tekošā konta deficīta samazināšanu. Īpaši strauji ir pieauguši aizdevumi mājsaimniecībām. Piecu gadu laikā tām izsniegto kredītu atlikums palielinājies par 2.3 miljardiem latu jeb 15 reizes, bet īpatsvars iekšzemes kredītu kopapjomā pieaudzis līdz 40.5% 2006. gada martā. Latvijas Bankas Makroekonomikas analīzes daļas vadītājs Vilnis Purviņš min apstākļus, kas to ir veicinājuši, kā arī analizē mājsaimniecības kredītu struktūru. Tostarp jāatzīmē, ka Latvijā reālās procentu likmes mājsaimniecībām izsniegtajiem kredītiem ir trešās zemākās Eiropas Savienībā.

Numurā tiek publicēts arī īss Latvijas Bankas Makroekonomikas analīzes daļas galvenās ekonomistes Jūsmas Rugājas kopsavilkums par situāciju ārējā tirdzniecībā pēc Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai. Savukārt prof. Dr. Dīters Lindenlaubs, bijušais Deutsche Bundesbank Bibliotēkas un arhīva daļas vadītājs, dalās atziņās par centrālo banku komunikācijas uzdevumiem, veidojot dialogu ar sabiedrību. Viņa secinājums - jo centrālā banka vairāk pārliecina sabiedrību par savas darbības pareizību, jo lielāku ticamību, autoritāti un neaizskaramību iegūst.

Biļetens ievietots Latvijas Bankas interneta lapā sadaļā "Publikācijas, runas"