Publicēts: 06.06.2007. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2007. gada 6. jūnijā

Klajā nācis Latvijas Bankas biļetena "Averss un Reverss" kārtējais - 2007. gada 2. numurs.

Publikācijā "Akls azarts vai piesardzība?" Tirgus operāciju pārvaldes vadītājs Raivo Vanags akcentē riskus, kuriem nekustamā īpašuma pircēji un īpašnieki pašlaik, cenu augšupejas periodā, nepiešķir pietiekami lielu nozīmi. Izvērtējot ievērojamo nekustamā īpašuma cenu pieaugumu, kredītu likmju kāpumu, iedzīvotāju algu un īres cenu pieaugumu, eksperts secina, ka kādā no rādītājiem ir nepieciešamas korekcijas. Amerikas, Lielbritānijas, Japānas un citu valstu pieredze rāda, ka straujiem mājokļu cenu pieaugumiem seko vērtības samazinājums, kas var turpināties ilgāk, nekā investori vēlētos. Labs veids, kā pārbaudīt sava investīciju lēmuma pareizību, ir uzdot sev jautājumu – vai jūs iegādātos esošo īpašumu par pašreizējo cenu, ja tas būtu jāpērk tagad?

Publikācijā "Procentu likmju cikliskums jeb kredīti kļūst dārgāki", ko sagatavojis Tirgus operāciju pārvaldes Darījumu un investīciju daļas vadītājs Kārlis Bauze, analizēta Latvijas situācija kredītu tirgū. No vienas puses, pēdējo divu gadu laikā kopējais mājsaimniecību parāds ir dubultojies no 20% no IKP 2004. gada beigās līdz aptuveni 40% no IKP 2006. gada beigās, bet, no otras puses, lēto likmju periodu ir nomainījusi augšupejoša līkne. Autors atbild arī uz bieži uzdoto jautājumu, kāpēc centrālā banka palielina procentu likmes laikā, kad ekonomikā ir uzplaukums. Īsā atbilde - tāpēc, ka tās galvenā rūpe ir saglabāt cenu stabilitāti, kas nozīmē labvēlīgus apstākļus tautsaimniecības attīstībai ilgtermiņā.

Savukārt publikācijā "Latvijas Bankas statistika - valoda, ko sapratīs vienmēr" Statistikas pārvaldes vadītājs Agris Caune un Finanšu tirgus un monetārās statistikas daļas vadītāja vietniece Gunta Andersone izstāsta par bankas darbības jomu, kas iegūst arvien nozīmīgāku lomu - statistikas sagatavošanu. Latvijas Bankas sagatavotā informācija kļuvusi par svarīgu avotu starptautiskajām institūcijām, citām valsts iestādēm un visplašākajam statistikas lietotāju lokam Latvijā un ārvalstīs, palīdzot pieņemt lēmumus, novērtēt situāciju vai prognozēt nākotni.

Biļetens ievietots Latvijas Bankas interneta lapā http://www.bank.lv sadaļā "Publikācijas".