Publicēts: 05.09.2008. Aktualizēts: 13.01.2011.
Rīgā 2008. gada 5. septembrī

Klajā nācis Latvijas Bankas biļetena "AVERSS un REVERSS" kārtējais - 2008. gada 3. numurs, kura centrālā tēma ir uzkrājumi.

Publikācijā "Uzkrājumi - galvenais investīciju avots" Monetārās politikas pārvaldes Makroekonomikas analīzes daļas galvenā ekonomiste Agnese BIČEVSKA, analizējot kopējās tendences pasaulē, uzsver, ka pēdējo desmit gadu laikā daudzās pasaules valstīs ir īpaši aktualizēts jautājums par kopējo uzkrājumu veicināšanu, jo tie nodrošina tautsaimniecības izaugsmei nepieciešamās investīcijas. Turpinot šo tēmu rakstā "Latvijas uzkrājumu un investīciju attīstība" A. Bičevska izvērtē, kāpēc uzkrājumus neveido Latvijas uzņēmumi un iedzīvotāji un kā tas ietekmē tautsaimniecību.

Makroekonomikas analīzes daļas vecākā ekonomiste Krista KALNBĒRZIŅA un Monetārās izpētes un prognozēšanas daļas galvenais ekonometrists Aleksejs MEĻIHOVS publikācijā "Mājsaimniecību uzkrājumi Latvijā" secina, ka mājsaimniecības augstāku ieņēmumu periodā palielinājušas patēriņu, bet nav veidojušas uzkrājumus, palielinot risku, ka zemāku ienākumu posmos dzīves līmenis kritīsies. Tādejādi mājsaimniecību uzkrāšanas paradumi pastiprina tautsaimniecības attīstības svārstīgumu.
 
Zemu uzkrājumu un ekonomikas atdzišanas apstākļos īpaši svarīgi ir īstenot stingru fiskālo politiku valstī, kas ir priekšnosacījums tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai un cenu stabilitātes nodrošināšanai. Par to īss Monetārās politikas pārvaldes vecākā ekonomista Oļega TKAČEVA un ekonomista Kristapa SVĪĶA ieskats "Fiskālās politikas riski".

Šajā numurā publicēta arī ziņa par Slovākijas pievienošanos eiro zonai 2009. gada 1. janvārī. Kā slovākiem izdevies veikt ceļu līdz eiro zonai, plašāk lasāms Slovākijas Nacionālās bankas prezidenta Ivana ŠRAMKO intervijā Latvijas Bankas interneta lapā, gaidāma arī viņa uzstāšanās Latvijas Bankas gadskārtējā konferencē "Reālā konverģence ceļā uz eiro ieviešanu - pieredze un perspektīvas" 7. oktobrī.

Biļetens ievietots Latvijas Bankas interneta lapā http://www.bank.lv jaunumos un sadaļā "Publikācijas".