Publicēts: 02.09.2009. Aktualizēts: 13.01.2011.

Rīgā 2009. gada 2. septembrī

Klajā nācis Latvijas Bankas biļetena "AVERSS un REVERSS" kārtējais - 2009. gada 3. numurs

Starptautiskās palīdzības programmas parasti veido kā paketi, ko finansē SVF, attīstības bankas, reģionālās institūcijas, kā arī atsevišķas finansiāli pietiekami spēcīgas valstis. Katrs programmas posms ir svarīgs, un bez galveno aizdevēju (parasti - SVF) atbalsta programmas finansēšana visdrīzāk var apstāties. Aizdevuma saņēmēju sekmīga sadarbība ar SVF ir svarīga arī tāpēc, lai ar laiku, līdzsvarojot savas valsts tautsaimniecības darbību, atjaunotu pieeju starptautiskajam privātā kapitāla tirgum. Vairāk - Ingunas Kupčes un Antras Trenko publikācijā "SVF UN EIROPAS KOMISIJAS PALĪDZĪBAS PROGRAMMAS". 

Novērtējot, cik efektīvi Latvijā tiek izmantoti valdības izdevumi izglītībai, veselības aprūpei un sociālajai aizsardzībai (mācību sasniegumu un mūža ilguma palielināšanai, kā arī nabadzības riska mazināšanai), nākas secināt, ka visās trijās jomās salīdzinājumā ar Eiropas Savienības valstīm vēl daudz darāmā. Plašāk par šo tēmu - Oļegs Krasnopjorovs "LATVIJAS VALDĪBAS IZDEVUMU EFEKTIVITĀTE". 

Pašlaik, kad valdībai ir krasi jāsamazina valsts budžeta izdevumi, šie fiskālie lēmumi ietekmē plašas sabiedrības daļas ienākumus un izdevumus un vājina privāto patēriņu. No tik krasa scenārija Latvija būtu varējusi izvairīties, ja iepriekš būtu veidoti uzkrājumi un ekonomiskā cikla lejupslīdes fāzē varētu izmantot stimulējošu fiskālo politiku. Lai stimulētu ekonomisko aktivitāti, šobrīd uzmanība būtu jākoncentrē uz ES struktūrfondu un cita pieejamā finansējuma mērķtiecīgu izmantošanu, uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, un, globālajiem tirgiem atkopjoties - uz eksporta produkcijas noieta tirgu paplašināšanu, kā arī jaunu zināšanu ietilpīgu produktu radīšanu. Ja pieaugs eksports, pieaugs nodarbinātība, pieaugs iedzīvotāju rīcībā esošie ienākumi un pieaugs arī privātais patēriņš. Vairāk - Agneses Bičevskas publikācijā "KAS IETEKMĒJIS PRIVĀTĀ PATĒRIŅA VĀJINĀŠANOS". 

Tāpat jaunajā biļetenā stāstīts par deflāciju - kā un cik ilgi tā varētu iespaidot Latvijas tautsaimniecību, kā arī rodamas citas ziņas un jaunumi. 

Biļetens ievietots Latvijas Bankas interneta lapā http://www.bank.lv jaunumos un sadaļā "Publikācijas".