2020-11-23
Periods% gadā
Eiro izsniegto starpbanku kredītu procentu likmes
Dienas08.06.-15.06.2020.-0.50
Līdz 1 mēnesim08.11.-15.11.2020.-0.50
1-3 mēnešu16.07.-23.07.2020.-0.50
Ilgāk par 3 mēnešiem16.10.-23.10.2020.-0.50
Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu procentu likmes
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti eiro)9/20203.74
Kredīti privātpersonām (izsniegti eiro)9/20204.77
No iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām piesaistīto noguldījumu procentu likmes
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti eiro)9/20200.00
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)9/20200.02
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti eiro)9/20200.37
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)9/20200.01
Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme
Procentu likme likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanai20192.92
Likmes par citiem periodiem
Galvenās procentu likmes (no 2012. gada)
Periods% gadā
Eiro izsniegto starpbanku kredītu procentu likmes
Dienas08.06.-15.06.2020.-0.50
Līdz 1 mēnesim08.11.-15.11.2020.-0.50
1-3 mēnešu16.07.-23.07.2020.-0.50
Ilgāk par 3 mēnešiem16.10.-23.10.2020.-0.50
Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu procentu likmes
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti eiro)9/20203.74
Kredīti privātpersonām (izsniegti eiro)9/20204.77
No iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām piesaistīto noguldījumu procentu likmes
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti eiro)9/20200.00
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)9/20200.02
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti eiro)9/20200.37
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)9/20200.01
Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme
Procentu likme likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanai20192.92
Likmes par citiem periodiem
Galvenās procentu likmes (no 2012. gada)

Likmes par citiem periodiem
Galvenās procentu likmes (no 2012. gada)