2024-07-11
Periods% gadā
Eiro izsniegto starpbanku kredītu procentu likmes
Dienas24.08.-31.08.2023.3.75
Līdz 1 mēnesim01.07.-07.07.2024.3.50
1-3 mēnešu01.07.-07.07.2024.3.50
Ilgāk par 3 mēnešiem16.10.-23.10.2020.-0.50
Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu procentu likmes
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti eiro)5/20246.64
Kredīti privātpersonām (izsniegti eiro)5/20247.76
No iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām piesaistīto noguldījumu procentu likmes
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti eiro)5/20243.25
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)5/20240.85
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti eiro)5/20243.14
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)5/20240.33
Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme
Procentu likme likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanai
Likmes par citiem periodiem
20235.93
Procentu likmju statistikas galvenie rādītāji (no 2012. gada)
Periods% gadā
Eiro izsniegto starpbanku kredītu procentu likmes
Dienas24.08.-31.08.2023.3.75
Līdz 1 mēnesim01.07.-07.07.2024.3.50
1-3 mēnešu01.07.-07.07.2024.3.50
Ilgāk par 3 mēnešiem16.10.-23.10.2020.-0.50
Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu procentu likmes
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti eiro)5/20246.64
Kredīti privātpersonām (izsniegti eiro)5/20247.76
No iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām piesaistīto noguldījumu procentu likmes
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti eiro)5/20243.25
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)5/20240.85
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti eiro)5/20243.14
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)5/20240.33
Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme
Procentu likme likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanai
Likmes par citiem periodiem
20235.93
Procentu likmju statistikas galvenie rādītāji (no 2012. gada)

Procentu likmju statistikas galvenie rādītāji (no 2012. gada)